Преузми документе

Преузми документе

Преузмите документе у пдф формату кликом на (плави) линк

Захтеви молбе

Захтев за техничке информације о могућности прикључења за Д.Г.М

Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта(за правна лица, односно предузетнике)

Захтев за издавање одобрења за промену максималног одобреног капацитета на месту прикључења природног гаса (за правна лица, односно предузетнике)

Захтев за издавање одобрења за промену максималног одобреног капацитета на месту прикључења природног гаса (за физичка лица)

Лист неусаглашености и рекламација

Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта на дистрибутивни систем природног гаса (за физичка лица)

 

 

 

 

 

 

 

 

Срем-гас