Организациона шема

Организациона шема

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)

Садашњу организациону структуру предузећа чине службе и то:

Служба развоја и изградње
Служба дистрибуције
Служба за економско финансијске послове
Служба општих послова

Органи предузећа према Статуту су: Надзорни одбор и директор.

Срем-гас